visjon

veienmin.no

Rapporter og få oversikt over innmeldte saker i Rælingen kommune

Delvis skyet -7°

Veien min

Her kan du som innbygger opprette meldinger som omhandler vei, veilys, vann, avløp, idrett og friluftsliv. Meldingene behandles av Rælingen kommune, kommunalteknikk. Henvendelser som krever saksbehandling må sendes til postmottak@ralingen.kommune.no for ordinær saksbehandling. Meldinger om parkering sendes inn her.

Ved akutte henvendelser vedrørende vei, vann og avløp benyttes telefon 63 83 50 00 i vanlig kontortid 08:00-15:00. Benytt vakttelefon 906 40 894 utenom kontortid.

 

Les om vinterdrift her.

 

Nedenfor finner du våre serviceerklæringer:

Vei.pdf

Veilys.pdf

Idrett og friluftsliv.pdf

Vann og avløp.pdf

 

 

Kartpunkt
Større kart
Web levert av CustomPublish AS