RSS Tekststørrelse Høykontrast Normal

Veienmin.no

Rapporter og få oversikt over innmeldte saker

Hva er veienmin.no?

Her kan du som innbygger opprette saker som behandles av Rælingen kommune. Meld for eksempel fra om hull i veibanen, dårlig strøing, manglende gatelys, brøyting eller annet. Denne tjenesten brukes for innmelding av ordinære saker. Ved akutte henvendelser vedrørende vei, vann og avløp benyttes vakttelefon:  63 83 50 00 i vanlig kontortid. Benytt vakttelefon: 906 40 894 i tidsrommet kl. 15.00 - 07.00.

Nedenfor finner du våre serviceerklæringer:

Veien min - vann og avløp.pdf

Veien min - park og idrett.pdf

Veien min - veilys.pdf

Veien min - veivedlikehold.pdf

 

Kartpunkt
Større kart
Web levert av CustomPublish AS