veienmin.no

Rapporter og få oversikt over innmeldte saker i Rælingen kommune

Delvis skyet

Veienmin

Her kan du som innbygger opprette saker som omhandler vei, veilys, vann, avløp, idrett og friluftsliv. Sakene behandles av Rælingen kommune, kommunalteknikk.

Ved akutte henvendelser vedrørende vei, vann og avløp benyttes telefon 63 83 50 00 i vanlig kontortid. Benytt vakttelefon 906 40 894 i tidsrommet kl. 15.00 - 08.00.

 

Nedenfor finner du våre serviceerklæringer:

Vann og avløp.pdf

Idrett og friluftsliv.pdf

Veien min - veilys.pdf

Veien min - veivedlikehold.pdf

 

Kartpunkt
Større kart
Web levert av CustomPublish AS