Alle henvendelser sendes til Rælingen kommune, kommunalteknikk. Gjelder saken fylkes- eller riksveier må Statens vegvesen kontaktes, se www.vegvesen.no

Om registrering av gatenavn:

  • Hvis du oppgir gateadresse og nummer korrekt så får du vist området på kartet. Bruk gjerne gatenavnet som foreslås når du skriver inn et navn.

 
Om fargekodene og saksbehandling:

ny.png Rød farge betyr at saken er ny og ikke behandlet av kommunen.

behandling.png Blå farge betyr at saken er under behandling. Du trenger ikke melde inn saken på nytt hvis den har blå farge. Følg saksgangen ved å gå inn på den innmeldte saken.
 

ferdig.png Grønn farge betyr at saken er løst/ferdigbehandlet.
 

Gi en så detaljert beskrivelse som mulig av hva saken gjelder.
Tittel og informasjon om saken blir tilgjengelig på veienmin.no Hvis du gir tillatelse til det vises også navnet ditt. Ved akutte saker ring 63 83 50 00 (08:00-15:00) eller vakttelefon 906 40 894.

Registrering:Vennligst skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedenfor
AntiSpam code