Vi ber om at biler, tilhengere og annet som står i veien flyttes slik at vi kommer frem overalt og ikke blir forsinket i arbeidet.

Brøyting av kommunale veier utføres av Rælingen kommune. Brøyting av fylkesveier og riksveier utføres av Statens vegvesen. For meldinger om brøyting på kommunale veier se veienmin.no For fylkesveier og riksveier se vegvesen.no

Eiendommer langs kommunale veier må påregne å få snø brøytet inn i sine innkjøringer. Beboere er selv ansvarlig for å brøyte egne innkjøringer. Det er ikke tillatt å legge snø fra egen eiendom ut på kommunal vei eller fortau/gangveg.

Det vil også skiltes midlertidig med parkering forbudt på steder som er vanskelig å rydde for snø. Nye skilter eller overtrekksposer blir satt opp minst 24 timer før arbeidet starter. Følg med på skiltingen der hvor bilen din er parkert for å unngå parkeringsgebyr og borttauing.