visjon

veienmin.no

Rapporter og få oversikt over innmeldte saker i Rælingen kommune

Regn 12°

Brøyting gangveg mellom Strømsdalen og Linjevegen

Vei : Brøyting
2019-03-12 11:38 (#55983)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Strømsdalen 43
Kart (59.948493991192692,11.026469707069552)


Ang.innmeldt sak 10.03.2019. Gangveien Linjevegen-Strømsalleen er også en privat vei, med samme grunneier. Hvorfor skiller kommunen på drifting av private veier?
Kommentar fra kommunen:

Kommunen skiller ikke på dette og drifter kun kommunale veier. Den gangvegen du nevner nå er kommunal. Har du ytterligere spørsmål ber vi om at du sender oss en e-post.
Web levert av CustomPublish AS