visjon

veienmin.no

Rapporter og få oversikt over innmeldte saker i Rælingen kommune

Regn 11°
Innsendt av: Kristin Fjerdingby Olsen

Dårlig brøytet fortau mellom Rudsberghaugen og Rud skole

Vei : Brøyting
2019-03-13 22:02 (#56045)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Øvre Rælingsveg 52A
Kart (59.94586120423853, 11.040693913882478)


Svært dårlig brøytet fortau mellom Rudsberghaugen og Rud skole. 2/3 av fortauet er fylt med snø. Gående må ferdes ut mot veibane. Ser at det er meldt inn tilsvarende sak tidligere i dag, om fortau rundt Rud skole. Den saken står nå merket som utført. Kl 22:00 er ikke forholdet utbedret.
Kommentar fra kommunen:

Fortau langs Øvre Rælingsveg er statens vegvesenet sitt ansvar. Vi sender meldingen videre dit. De kan også kontaktes på firmapost-ost@vegvesen.no
Web levert av CustomPublish AS