visjon

veienmin.no

Rapporter og få oversikt over innmeldte saker i Rælingen kommune

Delvis skyet 10°

Dårlig vei

Vei : Skader på fortau og vei
2019-05-14 18:52 (#57293)
Under behandling Under behandling

Adresse: Karl Knattens veg 3

Kart (59.942935913722437,11.046416499943916)

Nå må noe gjøres i denne veien. Det er nå 4 gangen i år at mine barn faller og slår seg pga at deler av veien er grus, andre delen asfalt. Det er humper og sprekker. Denne veien brukes av gående, syklende og kjørende. Den er ikke trygg for noen av de.

Web levert av CustomPublish AS