visjon

veienmin.no

Rapporter og få oversikt over innmeldte saker i Rælingen kommune

Skyet 16°

Fartsgrense ombygging ved 120 ved Smestad skole

Vei : Brøyting
2019-07-08 14:10 (#58128)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Nedre Rælingsveg 427
Kart (59.906854237751546, 11.089535840742883)


Opplever at fartsgrensen på 50 er for høy der veien er gjort om pga bygging. Mener fartsgrensen burde settes ned betydelig for at folk skal kjøre pent her. Møtt på biler som ikke virker å klare svingen, kommer litt overraskende på første gang man kjører der. har møtt mange som kutter svingen. Dette fordi det er både krapp sving og forhøyninger i det nye kjøremønster. For å kjøre der burde en ikke gå over 35, slik jeg opplever det.
Håper dette kan bli sett på snarest, slik at det ikke blir ulykke.
Kommentar fra kommunen:

Nedre Rælingsveg er fylkesvei. Ta kontakt med Statens vegvesen vedrørende dette. Se vegvesen.no
Web levert av CustomPublish AS