Etter tørke og fare for skogbrann er vi nå i gang med kantklippen, gang og sykkel veier blir prioritert først.