Vi startet kantslåtten i uke 24.

Hovedgrunnen til kantslått er trafikksikkerhet, vi rydder kryss og fotgjengeroverganger. Vi klipper og langs veier for at vegetasjon ikke skal heng inn i veien og gjøre denne smalere.

Vi vil etterstrebe å ikke slå mer en nødvendig, for å bevare mest mulig vegetasjon til insektene våre.

Kantslått er en jobb som tar tid, vi vil holde på gjennom hele sommeren.

Vi henstiller publikum til å holde avstand, ikke parker bilen i veien. Da vil våre mannskaper komme lettere frem :-)