Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Manglende fotgjengerovergang

Vei : Annet
2020-11-05 05:50 (#68338)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Slynga 3

Kart (59.94610644571048, 11.030721815908201)

Ingen fotgjengerovergang på noen av veiene Slynga, Buholen eller Stallbakken. Det er mye trafikk i området til og fra butikker og bedrifter, samtidig som det er skoleveien for barn i Slynga og Buholen. Det er nedfelt kant på fortau hvilket gjør både barn og voksne usikre på om det er en forgengerovergang eller ikke. Trygg skolevei burde vært en prioritet for kommunen.

Kommentar fra kommunen:

Hei.

Bakgrunnen for at det ikke er gangfelt på stedet er at det ikke er et godkjent overgangssted per dags dato. Kommunen jobber for å få til gangvei til Knut Thorstensens veg. Det er imidlertid som et tiltak søkt om å flytte skiltet med parkeringsforbud slik at sikten ved overgang blir økt.